IBTH B.V. is een adviesbureau o.a. actief op het gebied van energieduurzame energie en energiebesparing. De uitdaging is om duurzame energie en energiebesparing op een kosten interessante manier te intergreren binnen uw bedrijf. Vaak is het mogelijk om maatregelen te nemen die een korte terugverdientijd. Middels een scan kunnen we kijken naar de opties die interessant zijn voor uw bedrijf. IBTH kan voor u een duurzame energie scan uitvoeren, om te bepalen welke duurzame energieopties voor u interessant zijn.

 Energiemanagement

We kijken echter niet alleen naar investeringen. Het managen van de huidige consumptie is even belangrijk en vaak valt er al geld te verdienen door “GOOD HOUSEKEEPING“. Met de klant kan energiemanagement vorm gegeven worden. Niet volgens een boekje maar op maat voor de klant. Vaak begint het proces met het controleren van de huidige energierekeningen. Hier heeft IBTH B.V. al vele tiendduizenden euro’s mee verdiend voor haar klanten. ISO 50001 is de nieuwe norm voor energiemanagement. Deze norm geeft op een praktische en gestructureerde manier invulling aan energiemanagement. Bent u al begonnen met energiemanagement dan kan ISO50001 zeker een hulp voor u zijn. We verzorgen trainingen op dit gebied en helpen ook met de implementatie van ISO50001. Onderdeel van deze norm is monitoring en targetting. Door het vergelijken van je werkelijke energieverbruik met je doel, kun je kijken of je meer of minder gebruikt. Dit is een actieve hulp bij het beheersen van je energieverbruik.

Energietraining

Naast het doen van onderzoeken zijn we erg actief op het gebied van energietraining. Het is van groot belang dat de managers een bepaald basisniveau hebben van energie en de mogelijkheden voor duurzame energie en energiebesparing. Voor de cursussen maken we o.a. gebruik van de software tool RETScreen.

IBTH B.V. is een ingenieursbureau dat de volgende diensten voor u kan verrichten:

  1. Training in duurzame energie en energiebesparing (bijvoorbeeld bij de Universiteit Twente zie http://www.meem.utwente.nl/information_master/
  2. Uitvoeren energiebesparingsscan
  3. Scan naar Duurzame Energieopties
  4. Controle van energiefacturen
  5. Inkoop van energie

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op!