Ongemerkt gebruiken we vaak meer energie dan nodig is. IBTH kan voor uw bedrijf of gebouw een energiebesparingsscan uitvoeren. Helder wordt inzichtelijk gemaakt waar energie te besparen valt en wat u er mee kunt verdienen.

Een scan begint vaak met het controleren van de energienota’s (zie factuurcontrole). Dat geeft een eerste indruk wat er gebruikt wordt en soms kunnen de kosten van de inkoop ook behoorlijk naar beneden. Een tweede stap is een technische scan. Dat kan gaan om het gebruik van stoom, gas, boilers, perslucht, verlichting of andere energiegebruikers. IBTH werkt vaak samen met de Universiteit Twente. Mocht het voor u interessant zijn, dan kunnen we ook kijken of studenten niet een deel van het werk kunnen uitvoeren.

Naast de technische scan is het voor grote energiegebruikers ook belangrijk om het energiegebruik goed te managen. Dan wordt energiemanagement een actueel onderwerp. Hier komen vragen aan de orde hoe je het energieverbruik gaat meten, wat je met de data moet doen, hoe je van data informatie maakt en hoe je het communiceert naar de relevante personen. Het is een uiterst interessant onderwerp. In 2011 is de ISO50001 norm voor energiemanagement gelanceerd. Dit is een praktische norm die een duidelijke structuur geeft hoe u energiemanagement kunt opzetten (zie ook ISO50001)